TAIDEKaSVATUS

3x2 Taidehanke
Lilla Villanin kehittämä 3×2–taidehanke käynistettiin syksyllä 2017. Ensimmäinen Sipoon kunnan opetustoimen kanssa yhteistyössä toteutettu hanke lukuvuonna 2017–2018 sai kouluissa positiivisen vastaanoton. Taide- hankkeesta on muodostunut pysyvä toimintamalli, joka tavoittaa kaikki neljäsluokkalaiset sipoolaiset.

3×2–taidehanke pitää sisällään taide-elämyksen Lilla Villanissa ja neljä taideoppaiden vetämää oppituntia kouluissa. Lukukaudella 2019 vierailun kohteena on Miksi mörkö hymyilee -näyttely Lilla Villanin vintillä. Esitysten jälkeen taideoppaat eli opetuksesta ja opastuksista vastaavat taiteilijat vetävät kahden oppitunnin mittaisen kokonaisuuden, jossa työskennellään musiikin, draaman ja sanataiteen keinoin. Opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

236312681_3998336846955421_3068456997493358773_n.jpg

3×2–taidehanke tukee koulun tekemää työtä. Opettajat ovat mukana seuraamassa tunteja ja voivat näin saada ideoita ja toimintamalleja omaan opetustyöhönsä. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan ja ilmaisuun. Hanke on jo onnistunut tavoitteissaan: se on tuonut koululaisille onnistumisen tunnetta, iloa ja itsevarmuutta. Yhdessä tekeminen on vahvistanut luokan yhteishenkeä.

Työryhmä:Anne Lihavainen, Tiina Kolehmainen, Ellu Öhman, Lotta Ahlbäck,  Laura Karén (Lilla Villan) och Riikka Strandström (Sipoon kunta)

Lilla-Villanin-3x2-taidehanke-kuva-4-foto-Laura-Karén.jpg

Taidetestaajat

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.

Lilla Villan koordinoi Itä-Uudenmaan kahdeksasluokkalaisten taide-elämyksiä vuosina 2017-2020.


www.taidetestaajat.fi.

www.konsttestarna.fi

www.lastenkulttuuri.fi