TAIDEKaSVATUS

3x2-taidehanke
 

Lilla Villanin kehittämä 3×2–taidehanke käynistettiin syksyllä 2017. Ensimmäinen Sipoon kunnan opetustoimen kanssa yhteistyössä toteutettu hanke sai kouluissa positiivisen vastaanoton. Taidehankkeesta on muodostunut pysyvä toimintamalli, joka tavoittaa kaikki neljäsluokkalaiset sipoolaiset. 3×2–taidehanke pitää sisällään taide-elämyksen Lilla Villanissa ja neljä taideoppaiden vetämää oppituntia kouluissa.

3x2-taidehankkeen Letti-monta tapaa olla, draamanatyöpajoissa syksyllä 2020 ja 2021 Sipoon 4. luokkien oppilaat pohtivat omaa ainutlaatuisuuttaan ja ikuistivat sen valokuvaan.

236312681_3998336846955421_3068456997493358773_n.jpg

Oppilaat saivat itse määritellä oman erityisyytensä ja asettua kuvaan haluamallaan tavalla. Valokuvista tektiin valokuvanäyttely joka oli esillä Lilla Villanissa marraskuussa 2021.

 

Lukukaudella 2019 vierailun kohteena oli Miksi mörkö hymyilee -näyttely Lilla Villanin vintillä. Esitysten jälkeen taideoppaat eli opetuksesta ja opastuksista vastaavat taiteilijat vetivät kahden oppitunnin mittaisen kokonaisuuden, jossa työskenneltiin musiikin, draaman ja sanataiteen keinoin. Opetusta annettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

3×2–taidehanke tukee koulun tekemää työtä. Opettajat ovat mukana seuraamassa tunteja ja voivat näin saada ideoita ja toimintamalleja omaan opetustyöhönsä. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan ja ilmaisuun. Hanke on jo onnistunut tavoitteissaan: se on tuonut koululaisille onnistumisen tunnetta, iloa ja itsevarmuutta. Yhdessä tekeminen on vahvistanut luokan yhteishenkeä.

Työryhmä: 

Anne Lihavainen, Tiina Kolehmainen, Ellu Öhman, Lotta Ahlbäck,  Laura Karén (Lilla Villan) och Riikka Strandström (Sipoon kunta)

Lilla-Villanin-3x2-taidehanke-kuva-4-foto-Laura-Karén.jpg

Taidetestaajat

 

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.

Lilla Villan koordinoi Itä-Uudenmaan kahdeksasluokkalaisten taide-elämyksiä vuosina 2017-2020.

 


www.taidetestaajat.fi.

www.konsttestarna.fi

www.lastenkulttuuri.fi