top of page

3xTAIDELilla Villanin kehittämä 3×TAIDE-toiminta (ent. 3x2) käynnistettiin syksyllä 2017. Ensimmäinen Sipoon kunnan opetustoimen kanssa yhteistyössä toteutettu hanke sai kouluissa positiivisen vastaanoton. Taidehankkeesta on muodostunut pysyvä toimintamalli, joka tavoittaa kaikki neljäsluokkalaiset sipoolaiset. 3×TAIDE-toiminta pitää sisällään taide-elämyksen Lilla Villanissa ja kaksi työpajaa.


3×TAIDE tukee koulun tekemää työtä. Opettajat ovat mukana seuraamassa tunteja ja voivat näin saada ideoita ja toimintamalleja omaan opetustyöhönsä. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan ja ilmaisuun. Hanke on jo onnistunut tavoitteissaan: se on tuonut koululaisille onnistumisen tunnetta, iloa ja itsevarmuutta. Yhdessä tekeminen on vahvistanut luokan yhteishenkeä.


3xTAIDE kohteet:

2023 Red Nose Company: Frankenstein

2022 Pää pilvissä-näyttely

2020/2021 Letti - esitys monista tavoista olla

2019 Topelius Nyt! – koululaisooppera

2018 Rapunzel

2017 Tarinoiden vintti


Comments


bottom of page