top of page

Forumteatteri

1.2.-30.3.2023

Forumteatteri


1.2.–30.3.2023


Lilla Villanin forumteatteri kaikille yhdeksäsluokkalaisille Sipoossa.


Esitys Lapsellisia unelmia? käsittelee nuorten elämänvalintoja ja -arvoja. Interaktiivinen forumteatterimenetelmä tukee nuoren osallisuutta omaan elämäänsä ja antaa mahdollisuuden tarkastella asioita samaan aikaan henkilökohtaisesti ja turvallisen etäännytetysti.

Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ohjaamalla nuorta oman elämänsä subjektiksi, tekijäksi ja vaikuttajaksi.


Näyttelijät: Iiris Autio, Gogo Idman ja Walter Sui. Prosessia ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja/nuoriso-ohjaaja Reetta Myyrä ja draamapedagogi Ellu Öhman.


bottom of page