top of page

“Mistä on tärkeää puhua taiteen keinoin?” - forumteatteri-hanke nuorille“Mistä on tärkeää puhua taiteen keinoin?”

- forumteatterihanke nuorille


Forumteatterimenetelmä, jossa nuoret pääsevät vaikuttamaan esityksen sisältöön ja tapahtumien kulkuun tukee nuoren osallisuutta omaan elämäänsä ja antaa mahdollisuuden tarkastella asioita samaan aikaan henkilökohtaisesti ja turvallisen etäännyttävästi. Kulttuurisen nuorisotyön yhtenä tavoitteena on ohjata nuorta oman elämänsä subjektiksi, tekijäksi ja vaikuttajaksi.


Nuorten pahoinvointi Sipoossa on lisääntynyt viime vuosina. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn

mukaan kiusaaminen on lisääntynyt n. 2 % viimeisen kahden vuoden aikana mm. yläasteen kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Siitä huolimatta, että vain pieni osa nuorista käyttäytyy huonosti, vaikuttaa tämä kaikkiin nuoriin ja lisää turvattomuuden ja pelon ilmapiiriä.


Lilla Villan on toteuttanut forumteatteriesityksiä vuodesta 2022. Metodi on saanut sekä nuorilta että opettajilta paljon positiivista palautetta ja sille toivotaan edelleen jatkoa. Forumteatteritoiminta tavoittaa kaikki sipoolaiset yhdeksäsluokkalaiset. Esitykset ja työpajat toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Taustatyöstä ja esityksen fasilitoinnista vastaavat Reetta Myyrä ja Ellu Öhman, käsikirjoituksesta ja ohjauksesta Reetta Myyrä ja ruotsinkielisestä käännöksestä Ellu Öhman. Toteutuksessa on ollut mukana neljä näyttelijää Iiris Autio, Gogo Idman, Henrik Heselius ja Valter Sui.

Comments


bottom of page