top of page

Lilla Villan erbjuder mångsidiga konstfostringsprogram för barn och ungdomar i olika åldrar. Daghems- och skolsamarbetet utgör en betydande del av Lilla Villans konstfostran. Dessutom ordnar vi konstinriktade läger för barn och ungdomar under sommarlovet. Också barn under skolåldern tillsammans med sina föräldralediga vuxna hittar trevlig sysselsättning i vårt program.

bottom of page