top of page

Grundläggande konstundervisning i teaterkonst

Den grundläggande utbildningen i teaterkonst ordnas av Sibbo kommun och Musikinstitutet på barnkulturcentret Lilla Villan. En drama-och musikpedagog svarar för teaterundervisningen tillsammans. Under lektionerna utvecklar du dina färdigheter i teamarbete samt dina koncentrations- och sociala färdigheter, du får övning i berättandekonst och i hur man bygger upp en roll, bekantar dig med grunderna i scenarbete och får pröva på hur man sätter ihop föreställningar.

Svenskspråkiga grupper:

På måndagar från kl. 16.30

Mer info om grupperna kommer inom kort!

Lärare: meddelas senare

image2.jpeg

Anmälningar
Musikinstitutet i Sibbo:
https://psmo.eepos.fi/#/forms


3x2 projekt


Lilla Villans konstpedagogiska projekt 3×2 inleddes hösten 2017 i samarbete med Sibbo kommuns utbildningsväsen. Genom det populära projektet når Lilla Villans konstundervisning alla fjärdeklassister i Sibbo. Den konstpedagogiska helheten 3×2 innehåller en konstupplevelse på Lilla Villan och två verkstäder med två konstguider på skolan eller på Lilla Villan.

Under hösten 2020 och hösten 2021 rörde sig Lilla Villans konstprojekt 3×2 kring föreställningen Flätan – en föreställning om många sätt att vara på. Under verkstäderna fick alla klasser i årskurs 4 i Sibbo fundera på sin egen identitet och varför just de är speciella, samt hur de kan uppmuntra och stöda varandra. I slutet av verkstaden tog eleverna ett fotografi på sig själva och berättar i pratbubblan varför just de är speciella. Det här resulterade i fotoutställningen Jag är speciell! som sågs på Lilla Villan under hela november 2021.

236312681_3998336846955421_3068456997493358773_n.jpg

Under läsåret 2019-20 var besöksmålet dockteater- och sagoutställningen Varför ler du, monster?  Efter föreställningarna ledde konstguiderna, det vill säga de konstnärer som ansvarar för guidningarna och undervisningen, verkstäder för eleverna. I verkstäderna arbetade barnen med musik, drama och ordkonst.


3×2-projektet stöder arbetet i skolan. Också lärarna deltar i verkstäderna som kan ge dem idéer och modeller för deras egen undervisning. Satsningen har gett eleverna en känsla av framgång och glädje och stärkt deras självförtroende. Det gemensamma arbetet har också stärkt klassernas samhörighetskänsla, samtidigt som projektet ger alla barn i kommunen tillgång till kultur- och konstupplevelser.

Tematiken i forumteaterföreställningen är frågor som är aktuella för unga eller som de unga vill se en förändring i. Arbetet leds av Lilla Villans dramainstruktörer Ellu Öhman på svenska och Reetta Myyrä på finska.

Vi inledde ett bakgrundsarbete under hösten 2021 där vi kartlade frågor som är viktiga för unga i Sibbo. Vi besökte bl.a. ungdomsgården, träffade ungdomsfullmäktige och gjordeintervjuer. Vi gick också igenom undersökningar som har gjorts om ungas välmående.


Forumteaterföreställningen är en interaktiv teaterföreställning där publiken har möjlighet att delta i och ändra handlingsförloppet.

forumteater

 

Barnsliga drömmar?

Forumteater för alla niondeklassister i Sibbo

Foorum työryhmä 2.jpg

Vi spelade Forumteaterföreställningarna på våren 2022 och 2023 på Lilla Villan. Niorna kom klassvis till Lilla Villan på besök och en föreställning var 1,5h. Vår önskan var att klassens egna lärare deltar i besöket så att läraren vid behov kan fortsätta att prata om eller bearbeta frågorna på skolan. Syfte med projektet är att tillsammans med unga bearbeta aktuella frågor, skapa diskussion och fundera på alternativa sätt att handla, så att de unga har verktyg att agera om de behandlas illa. Då de unga funderar över val och problem som rollfigurerna i forumteaterföreställningen går igenom, speglar de samtidigt sina egna erfarenheter och funderar över sina eget liv.

Vi strävar till att vår forumteater blir ett årligt projekt för alla niondeklassister.

Lilla-Villanin-3x2-taidehanke-kuva-4-foto-Laura-Karén.jpg

Konsttestarna

Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i finländsk historia. Projektet kostar över 20 miljoner euro och når under tre läsår nästan 100 % av åttondeklassisterna i landet. Projektet har utvecklats av Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Lilla Villan koordinerade åttondeklassarnas konstupplevelser i Östra Nyland 2017-2020.


www.taidetestaajat.fi .

www.konsttestarna.fi

www.lastenkulttuuri.fi

bottom of page