top of page

“Vad är viktigt att prata om genom konst?” – forumteaterprojekt för unga“Vad är viktigt att prata om genom konst?” – forumteaterprojekt för unga


Forumteatermetoden, där ungdomarna får vara med och bestämma föreställningens

innehåll och händelseförlopp, stöder ungdomarnas engagemang i sina egna liv och ger dem möjlighet att utforska frågor på ett sätt som är både personligt och tryggt distanserat. Ett av syftena med kulturellt ungdomsarbete är att vägleda ungdomar att bli subjekt, skapare och påverkare i sina egna liv.


Illamåendet bland unga i Sibbo har ökat under de senaste åren. Enligt skolhälsoundersökningen 2021 har mobbningen ökat med cirka 2 % under de senaste två åren, bl.a. i åttonde och nionde klass i högstadiet. Trots att det bara är en liten del av ungdomarna som beter sig illa, påverkar detta alla ungdomar och bidrar till ett klimat av otrygghet och rädsla.


Lilla Villan har förverkligat forumteaterföreställningar sedan 2022. Metoden har fått mycket positiv feedback från både ungdomar och lärare och de önskar att verksamheten ska fortsätta. Forumteaterverksamheten når alla niondeklassister i Sibbo. Föreställningarna och verkstäderna ordnas på både finska och svenska. För det förberedande arbetet och facilitering av föreställningen står Reetta Myyrä och Ellu Öhman, för manus och regi Reetta Myyrä och för den svenska översättningen Ellu Öhman. Fyra skådespelare har medverkat i föreställningarna: Iiris Autio, Gogo Idman, Henrik Heselius och Valter Sui.


Comentários


bottom of page