top of page

Bli Medlem

Egentlig medlem (30 €/år)

För personer verksamma inom konst- och kulturfältet

 • Får gratis inträde till Lilla Villans egna evenemang

 • Får använda utrymmen gratis (2 ggr/år)

 • Får rösta på medlemsmöten

 • Får vara en del av Lilla Villans konstnärsnätverk

 • Får delta i medlemsevenemang

Föreningsmedlem
(200 €/år)

 • Understöder föreningens verksamhet

 • Får använda våra utrymmen för möten
  (2 ggr/år)

 • Får rösta på medlemsmöten
  (1 röst /förening)

Medlemstyper

Du kan ansökan om att bli medlem i Lilla Villans vänner rf genom att fylla i blanketten. Du kan välja mellan att bli egentlig medlem eller understödande medlem.

Understödsmedlem
(20 €/år)

 • Stöder föreningens verksamhet ekonomisk

Understödande
föreningsmedlem (150 €/år) 

 • Stöder föreningens verksamhet ekonomisk

bottom of page