top of page

3xKONSTLilla Villans konstpedagogiska verksamhet 3×KONST (fd. 3x2) inleddes hösten 2017 i samarbete med Sibbo kommuns utbildningsväsen. Genom verksamheten når Lilla Villans konstundervisning alla fjärdeklassister i Sibbo. Den konstpedagogiska helheten 3×KONST innehåller en konstupplevelse på Lilla Villan och två verkstäder med två konstguider på skolan eller på Lilla Villan.


3×KONST stöder arbetet i skolan. Också lärarna deltar i verkstäderna som kan ge dem idéer och modeller för deras egen undervisning. Satsningen har gett eleverna en känsla av framgång och glädje och stärkt deras självförtroende. Det gemensamma arbetet har också stärkt klassernas samhörighetskänsla, samtidigt som projektet ger alla barn i kommunen tillgång till kultur- och konstupplevelser.


3xKONST besöksmål:

2023 Red Nose Company: Frankenstein

2022 Pää pilvissä-näyttely

2020/2021 Letti - esitys monista tavoista olla

2019 Topelius Nyt! – koululaisooppera

2018 Rapunzel

2017 Tarinoiden vintti


Comments


bottom of page