top of page

Övrig konstfostran

Lilla Villan erbjuder mångsidiga konstfostringsprogram för barn och ungdomar i olika åldrar, samt för vuxna och seniorer. Programmet består av föreställningar och konserter, verkstäder och gudningar.


Inkluderande, lågtröskelverksamhet för olika åldrar

År 2024 inleder vi en ny inkluderande lågtröskelverksamhet som inte kräver några förkunskaper eller färdigheter av deltagarna.


Lilla Villan startar ett två-årigt projekt för att stödja ungas välmående i Sibbo. I samarbete med Sibbo kommuns skolväsen anordnas olika evenemang och verkstäder som stödjer självkännedom och interaktion, där vi arbetar med konstinriktade metoder.


Dessutom samarbetar vi med Sibbo kommun om tillgänglig hobbyverksamhet. Det finns en efterfrågan av pröva-på-verkstäder i olika konstformer och av olika kulturevenemang. Lilla Villa erbjuder konstinnehållet: t.ex. verkstäder i serietecknande och stärkande fotografering.


Dessutom riktar sig lågtröskelaktiviteter till alla som är intresserade, dessa evenemang kan vara t.ex. open stage-kvällar, krokiteckning , målarverkstäder, sing along-evenemang, berättarkaféer och teceremonievenemang.Verksamhet för ukrainska barnfamiljer

I augusti 2022 inledde vi verksamhet för ukrainska barnfamiljer, i samarbete med Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Lilla Villan erbjuder utrymmen för verkstäder, evenemang, konserter och utställningar anordnade av ukrainska familjer och konstnärer. På sommaren ordnades ett konstläger för ukrainska familjer. Lilla Villans Pysselmorgnar är också öppna för ukrainska barnfamiljer.Eftermiddagsverksamhet för seniorer

Lilla Villan är ett populärt besöksmål för servicehus i närområdena. I samarbete med personalen på servicecentren planerar vi en repertoar som passar deras behov. Vi skapar även möten mellan äldre och små barn genom att bjuda in både servicehem och daghem till samma evenemang.


Eftermiddagskonserterna och -evenemangen riktar sig även till övriga seniorer och andra kunder som är lediga dagtid.


Vi väljer ut lämpliga teaterföreställningar, konserter och poesiföreställningar på både finska och svenska.


Levoton luokka

Levoton luokka-pilotprojektets ansvariga genomförare var barnkulturcentret Lilla Villan. Projektet kombinerade bildkonst och drama och leddes av konstlärarna Anne Lihavainen och Tiina Kolehmainen. Projektet förverkligades tillsammans med Lukkarin koulus femteklassister hösten 2018. Konstlärarna hade redan tidigare samarbetat med samma klass och observerat att det framkom en del inlärningssvårigheter bland eleverna och en viss rastlöshet i klassen. Idén till projektet föddes. Gruppen bestod av 26 elever som erbjöds 5 undervisningstillfällen som varade totalt 16 timmar.


Komentar


bottom of page