top of page

"Mitä sä ajattelet?”


"Mitä sä ajattelet?”,

sain kysyä kohtaamiltani Sipoon 9.luokkalaisilta osana Lilla Villanin toteuttamaa

forumteatterihanketta. Ja koskettavaa kyllä, he kertoivat, minulle tuntemattomalle.

Forumesityksemme ‘Vääränlaisia unelmia?’ perustui nuorten kokemaan väärinkohteluun ja

paineisiin. Forumteatteri on brasilialaisen Augusto Boalin kehittämä soveltavan teatterin

menetelmä, jota kutsutaan myös sorrettujen teatteriksi. Forumteatterin yksi tärkeä osa on

taustatyö, jossa työryhmä etsii aihetta esitykselle tulevaan yleisöön tutustumalla. Kiersimme

kollegani Ellu Öhmanin kanssa nuorten keskuudessa, keskustelimme koulun henkilökunnan

kanssa ja tutustuimme tuoreimpaan kouluterveyskyselyyn löytääksemme nuorille tärkeän aiheen.

Näistä kohtaamisista mieleeni jäi nuorten avoimuus ja välittyi halu kertoa aikuisille mitä he

ajattelevat ja ovat kokeneet. Syntyi tarina, jonka keskiössä on suuntaansa etsivä nuorimies,

Sebastian, joka ei saa rohkaisevaa tukea ympärillä olevilta ihmisiltä, joilla on kaikilla omat

ajatuksensa miten Sebastianin tulisi elää ja millaisia valintoja tehdä. Ja muiden painostaessa, hän

toimii myös omia arvojaan vastaan.


Dialogisessa työskentelyssä oppilaat saavat kertoa ajatuksiaan mm. päähenkilön unelmista ja

millaisia valinnan paikkoja hänellä oman elämänsä suhteen on. Keskustelun jälkeen kuka tahansa

saa keskeyttää esityksen ja yhdessä pohditaan, mitä päähenkilö voisi nyt tehdä. Oppilas voi

mennä näyttämölle kokeilemaan päähenkilön rooliin, miten siinä tilanteessa voisi toimia toisin.

Näin oppilaat simuloivat todellisuutta ja tutkivat fiktion kautta erilaisia toimintatapoja ja niiden

vaikutusta päähenkilön elämään. Samalla voi eläytyä eri ihmisten asemaan ja mahdollisuus

empatiaan kasvaa.


Forumteatteri on kokonaisvaltaista, se aktivoi niin ihmisen ajattelua moniäänisin keskusteluin,

tunteita samaistuttavan näytelmän ja roolihenkilöiden myötä sekä ihmisen sosiaalista ulottuvuutta

koko luokan osallistuttua työskentelyyn. Soveltava teatteri edustaa minulle teatterintekijänä suurta

välittämistä yhteisöstä, jonka kanssa teatteria tehdään. Ja teatteria tehtiin nyt yhdessä, niin

työryhmässä kuin nuortenkin kanssa.


Nuorten palautteesta päätellen projekti oli merkittävä heille. Suurin osa piti forumteatteria hyvänä

keinona herättää keskustelua ja pohtia sortoa. “Se oli mieltä avaavaa ja mukavan avointa”, vastasi

eräs. Moni toivoi vastaavia teatterihankkeita jatkossakin mm. päihteisiin, kiusaamiseen ja rasismiin

liittyen. Myös työryhmä unelmoi hankkeen jatkosta, olisi mahtava päästä vuosittain tekemään

soveltavaa teatteria yhdessä nuorten kanssa. Rahoituksen saaminen on kuitenkin ollut haastavaa,

sillä säätiöt eivät tue hanketta, jos kunta ei osallistu kustannuksiin.


Taide ja kulttuuri nähdään usein virkistävänä viihteenä, josta voidaan säästää, mutta se voi myös

muuttaa maailmaa ja ihmisten ajattelua. Yhteisöteatteri voi lisätä ymmärrystä, empatiaa ja

välittämistä muista ihmisistä. Ja saada nuoren tuntemaan, että hänen ajatuksillaan on merkitystä,

hänestä välitetään ja hän pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä.


Reetta Myyrä

nuoriso- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja

תגובות


bottom of page