top of page

sommarläger för barn

10.-14.6.2024Lägret arrangeras av Finlands Svenska Folkdansring r.f. tillsammans med SFV Bildning


Sommarläger för barn 7–12 år

10-14.6.2024 Måndag-fredag kl. 9-16


På lägret får man bl.a. leka, dans, sjunga, spela, pyssla, göra utflykter och baka


Pris: 100€/läger, syskonrabatt 10€

(priset inkluderar ett varmt mål och mellanmål dagligen)


Anmälan senast 2.5.2024 till Folkdansringens kansli, folkdansringen@folkdans.fi /

tel. 0403523688 eller via via https://forms.gle/bgCRiR7vesKBbPBX9


Till kursdeltagare som uteblir eller annullerar sitt deltagande senare än tre veckor före kursens början utan att ersättas av någon annan, eller uteblir utan orsak, återbetalas kursavgiften inte. Vid sjukdom bör sjukintyg uppvisas.


Det behövs 16 deltagare för att ett läger arrangeras.


Sommarläger för barn ordnas även 3-7.6 i Pargas och Kyrkslätt, 10-14.6 i Korsholm och 5-9.8 i Karis.

Comments


bottom of page