top of page

Kulturvandring

16.5 kl. 18


Guidad vandring på kulturhuset Lilla Villan (Gamla kommunalhuset) och den omgivande miljön. Vi bekantar oss med den historiska bakgrunden och husets olika händelser. Guidningen avslutas med utställning på vinden samt Tarja Kinnunens utställning.


Kaffeförsäljning för deltagarna.

Guidningen är på finska med start från Lilla Villans gård kl. 18. Jussasvägen 2.

Längd: 1,5 h.


Arrangör: Sibbo kommun

Comments


bottom of page