top of page

Vårsol och vemod: teaterprojekt som stöder ungdomars välmående

19.3-25.4.2024


Vårsol och vemod

- teaterprojekt som stöder ungdomars välmående

19.3-25.4.2024


Lilla Villans teaterprojekt som stöder ungdomars välmående fortsätter våren 2024. Sibbos niondeklassare har under de två senaste vårarna deltagit i projektet.


Temat i föreställningen utgår från aktuella frågor som ungdomarna i Sibbo vill se förändring i. Dramapedagogerna Reetta Myyrä och Ellu Öhman har gjort ett bakgrundsarbete, dvs. identifierat frågor som är viktiga för ungdomarna genom att träffa dem på ungdomsgårdar, intervjuat dem, studerat ungdomsforskning och lyssnat på idéer från vuxna i deras omgivning.


På basen av det insamlade materialet har pedagogerna skrivit ett manus för pjäsen. Ungdomarna får, förutom se föreställningen också delta i den, en klass i taget. Efter att ha sett föreställningen diskuterar man sedan med klassen hur karaktärerna kunde ha agerat annorlunda.

Efter diskussionen spelas pjäsen upp på nytt, med möjlighet för eleverna att avbryta föreställningen och begära en scenförändring om de så önskar. De kan också välja att själva gå upp på scenen och spela en valfri rollfigur. Konceptet har visat sig vara fungerande.


Syftet är att väcka diskussion och tillsammans fundera på olika sätt att agera så att ungdomar har möjlighet att påverka eventuellt förtryck de utsätts för. Genom att fundera på vad karaktärerna i pjäsen utsätts för, börjar åskådarna också oavsiktligt reflektera över sina egna liv. Den press och ensamhet som ungdomar i Sibbo upplever är teman som tas upp i pjäsen.


På scen: Iiris Autio, Gogo Idman och Kaisa Leppänen Manus: Reettä Myyrä (på finska) och Ellu Öhman (på svenska) Tack för understödet: Lions Club Sipoonjoki

LC Sibbo-Sipoo

Sibbo Sparbanksstiftelsen


コメント


bottom of page