top of page

Kevään sininen valo: nuorten hyvinvointia tukeva teatterihanke

19.3.-25.4.2024Kevään sininen valo

- nuorten hyvinvointia tukeva teatterihanke

19.3.-25.4.2024


Lilla Villanin nuorten hyvinvointia tukeva teatterihanke jatkuu taas keväällä 2024. Sipoon 9.luokkalaiset ovat osallistuneet kahtena viime keväänä Lilla Villanin käynnistämään hankkeeseen.


Näytelmän teemat nousevat sipoolaisten nuorten ajankohtaisista aiheista, joihin he toivovat jonkinlaista muutosta. Työskentelyä ohjaavat dramapedagogit Reetta Myyrä ja Ellu Öhman ovat tehneet taustatyötä, eli kartoittaneet nuorille tärkeitä aiheita mm. kohtaamalla nuoria nuorisotalolla, haastattelemalla nuoria ja perehtymällä nuorisotutkimuksiin sekä kuulleet nuorten lähellä olevien aikuisten ajatuksia.


Kerätyn materiaalin pohjalta pedagogit tekivät näytelmälle käsikirjoituksen. Nuoret pääsevät paitsi näkemään esityksen, myös osallistumaan siihen itse koululuokka kerrallaan. Näytelmä esitetään luokalle aluksi parinkymmenen minuutin esinäytelmänä. Sen jälkeen teatterilaiset keskustelevat luokan kanssa siitä, miten roolihahmot olisivat voineet toimia toisin.

Keskustelujen jälkeen näytelmä esitetään uudestaan siten, että oppilaat voivat halutessaan keskeyttää esityksen ja vaatia kohtaukseen muutoksen. He saavat myös itse niin halutessaan astua lavalle esittämään valitsemaansa roolihahmoa. Konsepti on osoittautunut toimivaksi.


Tavoite on herättää keskustelua ja miettiä yhdessä vaihtoehtoisia tapoja toimia, jotta nuorilla olisi eväitä vaikuttaa kokemaansa huonoon kohteluun. Etäännytetyn työskentelyn avulla tulee kuin vahingossa pohtineensa myös omaa elämäänsä. Sipoolaisten nuorten kokemat paineet ja henkinen yksinäisyys ovat aiheita, jotka nousivat esille ja joita käsitellään näytelmässä.

Lavalla: Iiris Autio, Gogo Idman ja Kaisa Leppänen Käsikirjoitus ja fasilitointi: Reettä Myyrä (suomeksi) ja Ellu Öhman (ruotsiksi) Kiitos tuesta: Lions Club Sipoonjoki

LC Sibbo-Sipoo

Sibbo SparbanksstiftelsenComments


bottom of page