SKR_www_GA

Taidetestaajat-hankkeen alueellinen koordinointi käynnistyy

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallinnoima Taidetestaajat-hanke on käynnistynyt syyskuun alussa Uudellamaalla. Maakunnan alueella hankkeen toteutuksesta vastaa neljä aluekoordinaattoria joista Juulia Salonen työskentelee Kulttuuritalo Lilla Villanissa Sipoossa vastaten itäisestä Uudestamaasta. Taidetestaajat-hankkeessa on alkusyksyn aikana aloittanut yhteensä 18 aluekoordinaattoria ympäri Suomea.

Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittama suurhanke mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua ennalta sovituissa kulttuurikohteissa. Ensimmäinen vierailu suuntautuu nuoren omaan maakuntaan tai sen lähialueelle ja toinen valtakunnalliseen kohteeseen muualle Suomeen.

Ensimmäiset Taidetestaajat lähtevät liikkeelle syksyllä 2017. Kahdeksasluokkalaisia nuoria on vuositasolla noin 60 000 ja lähes kolmannes (n. 17 000) heistä asuu Uudellamaalla. Tulevan syksyn aikana selviävät mukaan valitut alueelliset ja valtakunnalliset taidelaitokset. Aluekoordinaattorit ovat yhteydessä oman maakuntansa kouluihin, kun vierailukohteet on valittu ja vastaavat siitä, että kaikki koulut pääsevät mukaan.

‚Üź takaisin